Ühe aadressi geokodeerimine

Üksiku aadressi geokodeerimine võimaldab tutvuda geokodeerija funktsionaalsusega. Geokodeerija eesmärgiks on leida tekstilise aadressi järgi aadresspunkti(de) asukohta.

 

Pane tähele:

Sisestage aadressitekst, mida soovite geokodeerida. Erinevaid tasemeid (nt. linn ja tänav) eraldage komaga. Nt. Aia tn 6, Tallinn

Tugi: kaardirakendus@maaamet.ee telefon 6750866
Süsteemilahendus AS Datel
ver. 1.5.1