Üksiku aadressi geokodeerimine võimaldab tutvuda geokodeerija funktsionaalsusega. Geokodeerija eesmärgiks on leida tekstilise aadressi järgi aadresspunkti(de) asukohta.

 

Pane tähele:

Sisestage aadressitekst, mida soovite geokodeerida. Erinevaid tasemeid (nt. linn ja tänav) eraldage komaga. Nt. Aia tn 6, Tallinn

Võimaldab korraga geokodeerida suuremat hulka aadresse. Selleks tuleb importida andmefail, mis sisaldab aadressiteksti ja vajadusel ka antud aadresside identifikaatoreid. Geokodeerija esimese sammuna normaliseerib aadressid ja seejärel leiab tekstilise aadressi järgi aadresspunkti(de) geograafilised koordinaadid. Võimalik on antud töövahendit kasutada ka ainult suurema hulga aadresside normaliseerimiseks.

Sisendfail peab olema csv, xls või xslx formaadis.

Pane tähele:

Kui soovite teostada ainult massnormaliseerimist tuleb Sisendandmete Määrangute valikul teha valik > Ainult normaliseerimine

Tugi: kaardirakendus@maaamet.ee telefon 6750866
Süsteemilahendus AS Datel
ver. 1.6.3