Aadressiandmete süsteemi andmeid sisaldav integreeritav aadressiotsingu kasutajaliides (In-ADS)

Komponendi valik

Esmalt valige, millisel kujul komponenti soovite:

TagasiJätka

Aadressiandmete süsteemi andmeid sisaldav integreeritav aadressiotsingu kasutajaliides (In-ADS)

Objektide liigid

Valige, kas soovite otsida aadressipõhiselt või objektipõhiselt. Aadressipõhisel otsingul otsitakse kõikidest liikidest. Objektipõhisel otsingul saab valida konkreetsed liigid, millest otsitakse.


Prioriteetsuse reeglid

Järgnevalt on välja toodud objektide prioriteedid:

 1. maakonnad
 2. omavalitsused
 3. asustusüksused ja linnaosad
 4. väikekohad
 5. liikluspinnad
 6. eluruumid, mis asuvad ehitisregistri (EHR) seosega hoonetes
 7. eluruumid hoonetes, millel ei ole EHR seost
 8. UN tunnusega hooned, millel on EHR seos
 9. UN tunnusega hooned, millel ei ole EHR seost
 10. mitteeluruumid, mis asuvad EHR seosega hoonetes
 11. mitteeluruumid, mis asuvad ilma EHR seoseta hoonetes
 12. hoonestatud katastriüksused
 13. hoonestamata katastriüksused
 14. UN tunnuseta hooned, mille on EHR seos
 15. UN tunnuseta hooned, millel ei ole EHR seost


Tagasi Jätka

Aadressiandmete süsteemi andmeid sisaldav integreeritav aadressiotsingu kasutajaliides (In-ADS)

Aluskaartide valik

Valige, millised aluskaardi valikud on kaardil lubatud:


EHAK filter

Otsingu tulemuse filtreerimiseks valige EHAK objekt


Kaardikihtide valik

Vali kaardikihid, mis aluskaardi peale kuvatakse:


Täiendavad WMS kihid

Sisestage WMS url koos versiooni ja kihtidega. Näide:
http://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid?version=1.1.1&layers=ads_hoone,ads_hoone_aadr

Tagasi Jätka

Aadressiandmete süsteemi andmeid sisaldav integreeritav aadressiotsingu kasutajaliides (In-ADS)

Sisesta aadress või märgi asukoht kaardil

Märgendi või kohtspikri tekstis reavahetuse lisamiseks lisada teksti sümbol \n (näiteks „Jõgeva maakond \n Tuule“). Valiku „Kuva märgend ja kohtspikker“ saab märgendit ja kohtspikrit eraldada, sisestades tekstide vahele sümboli | (näiteks „Jõgeva maakond | Tuule“). Mõlemat sümbolit võib omavahel kombineerida.

Tagasi Jätka täpsemate kaardi seadetega

Aadressiandmete süsteemi andmeid sisaldav integreeritav aadressiotsingu kasutajaliides (In-ADS)

Aluskaartide valik

Valige, millised aluskaardi valikud on kaardil lubatud:


Kaardikihtide valik

Vali kaardikihid, mis aluskaardi peale kuvatakse:


Täiendavad WMS kihid

Sisestage WMS url koos versiooni ja kihtidega. Näide:
http://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid?version=1.1.1&layers=ads_hoone,ads_hoone_aadr


Kaardiakna mõõdud
Tagasi Eelvaade

Aadressiandmete süsteemi andmeid sisaldav integreeritav aadressiotsingu kasutajaliides (In-ADS)

Tagasi Genereeri kood

Aadressiandmete süsteemi andmeid sisaldav integreeritav aadressiotsingu kasutajaliides (In-ADS)

Genereeritud In-ADS komponendi kood

HTML lehe päis:

Javascript kood In-ADS käivitamiseks:

Kopeerides ülevaloleva koodi oma lehele, kuvatakse sinna valitud seadetega In-ADS komponent. Komponendi suurus ja laius peavad olema määratud elemendi kõrguse ja laiusega, millesse komponent kuvatakse.

CSS

Kuna valisite seadetes, et kasutate kujundamiseks oma CSS faili, siis genereeritud koodi kasutades on In-ADS komponent ilma kujunduseta.
Vaikimisi kasutab In-ADS jquery mobile versioon 1.4.3 kujundust. Oma stiili loomisel on soovitav In-ADS enda css aluseks võtta. Css faili leiate järgnevalt aadressilt:

Näidis HTML leht:

Täpsemalt saate komponendi seadete, omaduste ja juhtimisega tutvuda In-ADS komponendi arendusjuhendis.

In-ADS komponendi kasutusjuhend
In-ADS komponendi arendusjuhend

Tagasi Tagasi Tagasi Tagasi algusesse